công nghệ mới

Công nghệ giúp di chuyển giữa phố đông của Ford được thử nghiệm

Buổi thử nghiệm công nghệ sẽ diễn ra vào tháng 2 bao gồm công nghệ “Hỗ trợ Rẽ trái” và “Hỗ trợ Tốc Độ khi

Ford Mustang và Chevrolet Camaro sẽ sử dụng chung hộp số 10 cấp

Mặc dù có một số chi tiết giống nhau nhưng khách hàng sẽ nhận thấy bất cứ sự tương đồng nào khi sang số bởi