công nghệ giúp di chuyển của ford

Công nghệ giúp di chuyển giữa phố đông của Ford được thử nghiệm

Buổi thử nghiệm công nghệ sẽ diễn ra vào tháng 2 bao gồm công nghệ “Hỗ trợ Rẽ trái” và “Hỗ trợ Tốc Độ khi