vật dụng cần trên ô tô

Những vật dụng cần thiết trên ôtô vào mùa đông

Xẻng! Đây sẽ là “cứu tinh” của bạn khi ôtô mắc kẹt ở những bãi đất lở, những hố sâu hoặc tuyết vào mùa đông.