Toyota thử nghiệm công nghệ xe kết nối trong năm 2018

Chi nhánh NTT Communications Corp. sẽ thiết lập cơ sở hạ tầng ICT thế hệ mới trên phạm vi toàn cầu nhằm tối ưu hoá mạng Internet bằng cách tận dụng các dịch vụ ICT toàn cầu.

Toyota sẽ hợp tác với hãng truyền thông Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) để tiến hành thử nghiệm xe kết nối trong năm 2018.
Hai công ty sẽ cùng phát triển, xác minh và chuẩn hóa công nghệ trong lĩnh vực xe kết nối. Quan hệ đối tác sẽ kết hợp công nghệ ô tô của Toyota với công nghệ thông tin và truyền thông của tập đoàn NTT. Theo thỏa thuận hợp tác, Toyota và NTT sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển chung các công nghệ cần thiết để giải quyết các vấn đề khác nhau của xã hội bao gồm tai nạn giao thông và tắc đường đồng thời cung cấp các dịch vụ di chuyển mới cho khách hàng.

Toyota thử nghiệm xe kết nối trong năm 2018
Theo tạp chí ô tô thì Toyota cũng sẽ nghiên cứu và phát triển một nền tảng ICT cho xe kết nối nhằm tạo ra giá trị dịch vụ của việc di chuyển. Trong tập đoàn NTT, chi nhánh NTT DATA Corp. sẽ phát triển công nghệ xây dựng nền tảng để thu thập, tích lũy, và phân tích số lượng lớn thông tin về xe. Chi nhánh NTT Communications Corp. sẽ thiết lập cơ sở hạ tầng ICT thế hệ mới trên phạm vi toàn cầu nhằm tối ưu hoá mạng Internet bằng cách tận dụng các dịch vụ ICT toàn cầu.

Cuối cùng, chi nhánh NTT DOCOMO sẽ thúc đẩy việc áp dụng mạng 5G trong ô tô và đi đầu trong việc thử nghiệm hệ thống truyền thông di động 5G. Xe kết nối của Toyota được lên kế hoạch thử nghiệm thực tế trong năm 2018 để đánh giá tính khả thi và hữu dụng của các dịch vụ tiêu biểu trong lĩnh vực xe kết nối. Được biết, mới đây, Microsoft đã cấp phép sử dụng một số bằng sáng chế cho Toyota.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *